STK Bohdalec s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00 Praha 10

Otevřeno
PO - ČT od 7 do 18 hod.
PÁ od 7 do 15 hod.
tel.: 267 107 485
mob.: 602 887 077
dovozy: 725 806 879
e-mail: info@stk-bohdalec.cz
Poslední zakázka přijímána
30 min. před koncem pracovní
doby.

www.stkinfo.cz

Doklady předkládané před provedením technické prohlídky:
(určuje Příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.) 

1) Pravidelná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

2) Opakovaná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly 7), vyžadováno
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

3) Evidenční kontrola:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

4) Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla:
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny
c) v případě přestavby vozidla:
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny

5) Technická prohlídka před registrací vozidla:

 • technický průkaz vozidla
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno

6) Technická prohlídka ADR:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu)
 • Doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31. prosince 2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje.
 • doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít)

7) Technická prohlídka na žádost zákazníka:

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

8) Nařízená technická prohlídka:

 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční kontroly 7)
7) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Copyright © 2007 STK Bohdalec s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2