STK Bohdalec s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00 Praha 10
Otevřeno:

Pondělí: 7.00 - 18.00 hod.
Úterý: 7.00 - 18.00 hod.
Středa: 7.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek: 7.00 - 18.00 hod.
Pátek: 7.00 - 15.00 hod.

tel.: 267 107 485
mob.: 602 887 077
dovozy: 725 806 879
e-mail: info@stk-bohdalec.cz
Poslední zakázka přijímána
30 min. před koncem pracovní
doby.

 

www.stkinfo.cz

PRODEJ EKOLOGICKÝCH PLAKET DO SRN

Ekologické zónyVážení motoristé,

jak již možná víte, u našich německých sousedů vstoupila v platnost vyhláška, na základě které se v Německu zavádějí tzv. „ekologické zóny“.

Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami (35.BImSchV – Bundesimissionsschutzverordnung) bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování.

Ekologické zóny

Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou.

Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů: (platí, že čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější je vozidlo):

1 emisní stupeň (bez plakety)
2 emisní stupeň (červená plaketa)
3 emisní stupeň (žlutá plaketa)
4 emisní stupeň (zelená plaketa)

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover.

Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

 

Jak ekologickou plaketu získat?

K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla.

V případě, že v dokladech vozidla není uvedena emisní směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, je možné doložit emisní směrnici či předpis vyjádřením výrobce vozidla nebo vyjádřením pověřené zkušebny DEKRA Automobil a.s. Vyjádření pověřené zkušebny DEKRA Automobil a.s. Vám zajistí naše STK bez nutnosti kamkoli jezdit – viz. ceník STK.

Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.

Cena za získání ekologické plakety je 400,- Kč včetně DPH

Plakety můžete zakoupit:

STK Bohdalec s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10

Otevírací doba :

Pondělí - čtvrtek 7:00 - 18:00, Pátek 7:00 - 15:00

Poslední zakázka přijímána 30 min. před koncem
pracovní doby. 

tel. 267 107 485-6 , 602 887 077
http://www.stk-bohdalec.cz

STK - DISKARD s.r.o.
Jeremiášova 870, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Otevírací doba :

Pondělí - čtvrtek 7:00 - 19:30, Pátek 7:00 - 15:00

Poslední zakázka přijímána 30 min. před koncem
pracovní doby. 

723 904 805, 257 292 512, tel./fax.: 251 622 784
http://www.stk-diskard.czCopyright © 2007 STK Bohdalec s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2