STK Bohdalec s.r.o.
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00 Praha 10
Otevřeno:

Pondělí: 7.00 - 18.00 hod.
Úterý: 7.00 - 18.00 hod.
Středa: 7.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek: 7.00 - 18.00 hod.
Pátek: 7.00 - 15.00 hod.

tel.: 267 107 485
mob.: 602 887 077
dovozy: 725 806 879
e-mail: info@stk-bohdalec.cz
Poslední zakázka přijímána
30 min. před koncem pracovní
doby.

 

www.stkinfo.cz

Platnosti technických prohlídek

Lhůty přistavení k pravidelné technické prohlídce (PTP) silničních a zvláštních vozidel, které před zápisem do registru vozidel nebyly registrovány v jiném státě.


Kategorie vozidla Lhůta PTP /rok/ Druh vozidla
od data 1. registrace ode dne provedení předchozí PTP
M1   s vyjímkou vozidel *) 4 2 Osobní automobil
Speciální automobil
Vozidlo zvláštního určení
M2, M3
1
1
Autobus
N1   s vyjímkou vozidel *) 4
2
Nákladní automobil
Speciální automobil
Vozidlo zvláštního určení
N2, N3
1
1
O1  nebrzděné  6  4 Přípojné vozidlo
Vozidlo zvláštního určení
O1  brzděné  4  2
O2
O3, O4
 1 1
L   s vyjímkou vozidel *)
 6 4Motocykl
L   do 50 cm3 nebo do 50 km.h-1
opatřen šlapadly
nepodléhá
Z  konstrukčně určena k pohybu na sněhu nebo ledu, s vyjímkou vozidel viz. *)  4 2Ostatní vozidla
Motocykl - sněžný skůtr
*) Vozidla kategorie

M1, N1, L,
Z  konstrukčně určena k pohybu na sněhu nebo ledu

  • s právem přednosti v jízdě
  • zapsané v evidenci vozidel taxislužby
  • určené půjčovnou vozidel k nájmu
 1 1 
C, T, R  s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h-1
 4 2Traktor a jeho přípojné vozidlo
 C, T, R  s konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h-1 4 4
Tento přehled byl vypracován na základě zákona č. 56/2001 sb. ve znění zákona č. 193/2018 sb.


Copyright © 2007 STK Bohdalec s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2